Colloquial translationTwo models of colloquial Catalan:
+ Non-formal alternatives to ‘emprar’: ‘fer servir’, ‘usar’, ‘utilitzar’, ‘dir’
+ Alternatives to ‘Fem un clau?’: ‘Fotem un clau?’, ‘Vols follar?’
+ ‘Carinyo’ is accepted by TV3 (the word can be searched on TV3’s linguistic portal: https://esadir.cat)

General translation tools

Go to the Translation section

Colloquial dictionaries

“Y cuando algunos no entienden estos términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan, y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder, el vulgo y el uso” (Don Quijote speaking to Sancho)

Urban Dictionaryhttps://www.urbandictionary.com (sometimes gives clever or humorous definitions) (also available as a phone app for Android and iOS)

Capdet, Pol (2019) “Col·loquialismes castellans difícils de traduir. Un glossari de traduccions de col·loquialismes castellans que fan de mal traduir al català”: https://www.nuvol.com/llengua/col-loquialismes-castellans-dificils-de-traduir-62277

The Online Slang Dictionaryhttp://onlineslangdictionary.com. Apart from searching the main site, you can also visit the following sections:
+ “The 100 most vulgar slang words”: http://onlineslangdictionary.com/lists/most-vulgar-words/
+ “Thesaurus” (gives slang equivalents for standard categories and words): http://onlineslangdictionary.com/thesaurus/compact

Green’s Dictionary of Slang [historical dictionary of English slang]: https://greensdictofslang.com

The Oxford Dictionary of Modern Slang. Subscription needed. Free access from UPF computers. Access from outside the UPF by means of “Accés a recursos-e des de fora la UPF” (https://guiesbibtic.upf.edu/recursos/acces) or by means of a VPN (https://guiesbibtic.upf.edu/programaris/vpn) → type your Campus Global username and password → in order to access the dictionary, search “Oxford Dictionary of Modern Slang” in the library catalogue.

A Dictionary of Slanghttp://www.peevish.co.uk/slang

Glossary of Scottish Slang and Jargonhttps://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary_of_Scottish_slang_and_jargon

A Glossary of Drug-related Slang Terms: https://www.verywellmind.com/glossary-of-drug-related-slang-terms-67907

Com ho diria: http://www.ub.edu/comhodiria [collects words and expressions from the youthful slang of colloquial Catalan; descriptive, non-prescriptive dictionary; a list of all the words can be found in the “Corpus” section]

López y Segarra, José-Francisco, Diccionario de argot de las adicciones: http://franciscolopezysegarra.es/wp-content/uploads/downloads/2011/02/diccionario_argot_adicciones.pdf

Sound file (2:30 minutes) on the different uses of the word ‘fuck’: http://www.amishrakefight.org/gfy/images/fword.mp3 (curious root directory: http://www.amishrakefight.org/gfy)

Espinal, M. Teresa (2006) [2004] Diccionari de sinònims de frases fetes:
1) online version: http://dsff.uab.cat
2) PDF version: http://ddd.uab.cat/pub/llibres/2006/89642/Diccionari_sinonims_Espinal_a2006.pdf

Diccionari català-anglès / anglès-català de locucions i frases feteshttps://visca.com/apac/dites

Pàmies, Víctor, Paremiologia catalana comparada digital (PCCD): https://pccd.dites.cat. Apart from searching the main site, you can also browse the top 100 proverbs: https://pccd.dites.cat/top100

El Refranyer. Dites, refranys i maneres de dirhttp://elrefranyer.com

Expressions i refranys: https://www.enciclopedia.cat/tradicionari/expressions-i-refranys

Refranero multilingüe (you can search for keywords in different languages; gives equivalents in other languages): https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero

Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia, Atles lingüístic del domini catalàhttps://aldc.espais.iec.cat

Vocabulario y argot de la cárcelhttp://www.americaeconomica.com/portada/elcafedelasartes/Vocabularioyargotdelacarcel.htm

TERMCAT, Terminologia de la sexualitat i l’erotismehttp://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/262

Colloquial translation English-Catalan

ésAdir (https://esadir.cat):
The linguistic portal of the Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Catalunya Ràdio & Televisió de Catalunya). The following sections are specially recommended:
1) TV3’s linguistic criteria for translation and dubbing : https://esadir.cat/traduccio
2) Calques (‘Calcs de l’anglès’): https://esadir.cat/traduccio/interferencies/angles

Pujol, Dídac (2006) “The Translation and Dubbing of ‘Fuck’ into Catalan: The Case of From Dusk till Dawn”. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation, 6, pp. 121-133: https://www.jostrans.org/issue06/art_pujol.pdf

Pujol, Dídac (2015) “Models de traducció literària i audiovisual en català col·loquial: el cas de Jackie Brown de Quentin Tarantino”. Caplletra. Revista internacional de filologia, 58, pp. 235-264: https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/292717/389090 

Sellent Arús, Joan (2015) “Jocs de llenguatge en escena”. Caplletra. Revista internacional de filologia, 58, pp. 225-234: https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/292716/389089 

Blasco, Olga; Guix, Alba (1997) “Insults i renecs. Estudi comparatiu anglès-català”. In: Montserrat Bacardí (ed.), Actes del II Congrés Internacional sobre Traducció. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, p. 235-243. https://ddd.uab.cat/pub/llibres/1994/25/coninttra_a1994_3.pdf, p. 235-243.

Brumme, Jenny (ed.) (2008) La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisualeshttps://books.google.es/books?id=Afq0ttWrRrQC&pg=PA84&dq=corpus+oral&hl=ca&ei=QN8hTpLIEcvwsgb–6iaAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&sqi=2&ved=0CFEQ6AEwBw#v=onepage&q=corpus%20oral&f=false

Brumme, Jenny; Resinger, Hildegard (eds.) (2008) La oralidad fingida: obras literarias. Descripción y traducciónhttps://books.google.es/books?id=zHQqi65AcL8C&printsec=frontcover&dq=oralidad+fingida&hl=ca&ei=BeEhTr6fF47ssgbJqLm_Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Giugliano, Marcello (2012) Translating Mimesis of Orality: Robert Frost’s Poetry in Catalan and Italian. PhD thesis. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. https://hdl.handle.net/10803/127352

Andújar, Gemma; Brumme, Jenny (eds.) (2010) Construir, deconstruir y reconstruir. Mímesis y traducción de la oralidad y la afectividadhttps://books.google.es/books?id=o6olfJdvYIEC&pg=PA41&dq=oralidad+fingida&hl=ca&ei=XOQhTtHjCseQswb5u4z6AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDUQ6AEwAg#v=onepage&q=catal%C3%A0&f=false

Briguglia, Caterina (2009) La traducción de la variación lingüística en el catalán literario contemporáneo. Las traducciones de Pasolini, Gadda y Camilleri. PhD thesis on the translation of dialect. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. https://hdl.handle.net/10803/7574

Colloquial Catalan

ésAdir (https://esadir.cat):
1) Home (allows you to search for words): https://esadir.cat
2) “La llengua del doblatge”: https://esadir.cat/traduccio/lallengua
3) “Lèxic: ús informal”: https://esadir.cat/lexic/usrestringit
4)“Lèxic: ús inadequat” (formal): https://esadir.cat/lexic/usinadequat
5)“Lèxic: no admissible”: https://esadir.cat/lexic/noadmissible
6) “Pronoms febles [col·loquials]”: https://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1494

Twitter:
1) ésAdir: https://twitter.com/esAdir
2) RodaMots: https://twitter.com/rodamots

Payrató, Lluís (1996) Català col·loquialhttps://books.google.es/books?id=NzA4bS5g1b4C&pg=PA85&dq=oralment+payrat%C3%B3&hl=ca&ei=mdkhTpbUHM3GtAahqcCfAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDIQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false

Lacreu, Josep (2010) Manual d’ús de l’estàndard oralhttps://books.google.com/books?id=PKqzlXyfYm8C&pg=PT1&dq=estandard+oral+lacreu&hl=ca&ei=sj4iTvvqHciDOu31mPEO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Martí i Castell, Joan; Mestres i Serra, Josep Maria (2003) L’oralitat i els mitjans de comunicacióhttps://books.google.com/books?id=SkAfSWQKEEEC&pg=PA50&dq=el+col%C2%B7loquial+als+mitjans+de+comunicacio&hl=ca&ei=CwciTuieB9DDswb6xN2sAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false

Martí i Castell, Joan; Mestres i Serra, Josep Maria; Camps i Giralt, Oriol (2003) II Seminari de Correcció de Textos. La qualitat de la llengua oral en els mitjans de comunicacióhttps://books.google.com/books?id=jkQedQx3XDsC&printsec=frontcover&dq=related:ISBN8472836673&hl=ca#v=onepage&q&f=false

Paloma, David (2013) “La representació del col·loquial mediatitzat: aproximació a un model de quatre constituents”. Caplletra. Revista internacional de filologia, 55, pp. 87-105: https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/271205/380285

Payrató, Lluís (ed.) (1998) Oralmenthttps://books.google.es/books?id=Uk1F2GkBQu8C&printsec=frontcover&dq=oralment&hl=ca&ei=CtohTvSKHcyRswaq76ixDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Corpus oral de registres (Departament de Filologia Catalana, Universitat de Lleida): http://www.filcat.udl.cat/unic/cor/index.htm

Payrató, Lluís; Alturo, Núria (eds.) (2002) Corpus oral de conversa col·loquialhttps://books.google.es/books?id=Wz_aZB-OErIC&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Payrató, Lluís; Fitó, Jaume (eds.) (2008) Corpus audiovisual plurilingüehttps://books.google.es/books?id=2BzlMzMZS8oC&printsec=frontcover&dq=corpus+audiovisual&hl=ca&ei=_9ohTo7iBIvFswaZod3zAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Alturo, Núria; Bladas, Òscar; Payà, Marta; Payrató, Lluís (eds.) (2004) Corpus oral de registreshttps://books.google.es/books?id=wzZ4TWHqdj4C&printsec=frontcover&dq=related:ISBN844752597X&hl=ca#v=onepage&q&f=false

Boix-Fuster, Emili; Àlamo, Marina; Galindo, Mireia; Vila, F. Xavier (2006) Corpus de varietats socialshttps://books.google.es/books?id=2B8qsialh_oC&pg=PA33&dq=corpus+oral&hl=ca&ei=QN8hTpLIEcvwsgb–6iaAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEUQ6AEwBQ#v=onepage&q=corpus%20oral&f=false

Videos

“Se va a ve, se va a ve en un foyóng, que no sabe ni DÓNGde s’ha metío” (= Se va a ver, se va a ver en un follón, que no sabe ni dónde se ha metido): https://www.youtube.com/watch?v=2Vss3avr0cs

Netflix, History of Swear Words [La historia de las palabrotas]:
+ Season 1 (2021; six 20-minute episodes presented by Nicolas Cage): Fuck (‘joder’), Shit (‘mierda’), Bitch (‘perra’), Dick (‘capullo’), Pussy (‘coño’), Damn (‘maldito’). Official trailer: https://youtu.be/XByiHpUvrj0

The word ‘collons’: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=H8AvZmi0els

catanyol (a parody): https://www.youtube.com/watch?v=zykDYw3BOzU&feature=youtu.be

catanyol on TV3 (a parody): https://www.youtube.com/watch?v=NIdXSh-Dq-o&feature=youtu.be

Albert Pla,‘Juerga catalana’: https://www.youtube.com/watch?v=p64o5vzjKL8

Quentin Tarantino (dir.), Pulp Fiction:
+ “Well, let’s not start sucking each other’s dicks quite yet”: https://www.youtube.com/watch?v=8NlrgjgOHrw
+ Spanish dubbing: “Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía”: https://www.youtube.com/watch?v=BwuSRXf7r9g
+ Catalan dubbing (TV3): “Però encara no és el moment de pelar-se-la, Jimmy”
+ Galician dubbing: “Tranquilo, non empezemos a chuparnos as pirolas aínda”
+ English subtitles: “Let’s not start sucking each other’s dicks quite yet”
+ Catalan subtitles: “Encara no comencem a mamar-nos la polla”
+ Spanish subtitles: “No empecemos todavía a chuparnos la polla”

Quentin Tarantino (dir.), Reservoir Dogs:
+ trailer in Spanish: https://www.youtube.com/watch?v=OXqI6CrT9Fg&playnext=1&list=PL20DFBDCFF3EED18B
+ ‘Like a Virgin’ scene (the monologue is about one of Madonna’s songs, ‘Like a Virgin’): https://www.youtube.com/watch?v=hPZ9kidioi8
+ “Fucking fuck version”: https://www.youtube.com/watch?v=JuK4J3PQvqg
+ “Jodida versión”: https://www.youtube.com/watch?v=uWNr9Dvr6rY
+ Dídac Pujol (2006) “The Translation and Dubbing of ‘Fuck’ into Catalan: The Case of From Dusk till Dawn”. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation, 6, pp. 121-133: https://www.jostrans.org/issue06/art_pujol.pdf

Quentin Tarantino (dir.), From Dusk till Dawn:
+ selected scenes (song: ‘Angry Cockroaches’ by Tito & Tarantula): https://www.youtube.com/watch?v=ffNvntwn8RI

Taula rodona: El prisma col·loquial (2021) (Elisenda Bernal, Alba Milà, Miquel Cabal i Guarro, Carlota Gurt, Jaume Salvanyà): https://youtu.be/mxiU8np3k4U

Colloquial translation English-Spanish

Brumme, Jenny (ed.) (2008) La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisualeshttps://books.google.es/books?id=Afq0ttWrRrQC&pg=PA84&dq=corpus+oral&hl=ca&ei=QN8hTpLIEcvwsgb–6iaAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&sqi=2&ved=0CFEQ6AEwBw#v=onepage&q=corpus%20oral&f=false

Brumme, Jenny; Resinger, Hildegard (eds.) (2008) La oralidad fingida: obras literarias. Descripción y traducciónhttps://books.google.es/books?id=zHQqi65AcL8C&printsec=frontcover&dq=oralidad+fingida&hl=ca&ei=BeEhTr6fF47ssgbJqLm_Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Cunillera, Montserrat; Resinger, Hildegard (eds.) (2011) Implicación emocional y oralidad en la traducción literariahttps://books.google.es/books?id=myPYxVMYpq4C&pg=PA13&dq=oralidad+fingida&hl=ca&ei=BeEhTr6fF47ssgbJqLm_Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=oralidad%20fingida&f=false

Andújar, Gemma; Brumme, Jenny (eds.) (2010) Construir, deconstruir y reconstruir. Mímesis y traducción de la oralidad y la afectividadhttps://books.google.es/books?id=o6olfJdvYIEC&pg=PA41&dq=oralidad+fingida&hl=ca&ei=XOQhTtHjCseQswb5u4z6AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDUQ6AEwAg#v=onepage&q=catal%C3%A0&f=false

Soler Pardo, Betlem (2011) Swearing and Translation: A Study of the Insults in the Films of Quentin Tarantino: https://pdfs.semanticscholar.org/433f/31919a151fbaaeb0f365187c4b4e2a3a8dae.pdf?_ga=2.259670410.1009072946.1576616957-854056909.1576616957

Soler Pardo, Betlem (2013) “Translating and Dubbing Verbal Violence in Reservoir Dogs: Censorship in the Linguistic Transference of Quentin Tarantino’s (Swear)Words”: https://www.jostrans.org/issue20/art_pardo.pdf

Soler Pardo, Betlem (2014) “Traducción y doblaje: análisis de fuck y su traducción al español en Jackie Brown”: http://www.entreculturas.uma.es/n6pdf/articulo06.pdf

Colloquial Spanish

Gaviño Rodríguez, Victoriano (2008) Español coloquial. Pragmática de lo cotidianohttps://books.google.es/books?id=VawR6OhqI_UC&printsec=frontcover&dq=espa%C3%B1ol+coloquial&hl=ca&ei=7eUhTve4OI7Vsgbc-bidAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false

Cascón Martín, Eugenio (2000) Español coloquial. Rasgos, formas y fraseología de la lengua diariahttps://books.google.es/books?id=9zpS9l9jjy4C&printsec=frontcover&dq=espa%C3%B1ol+coloquial&hl=ca&ei=7eUhTve4OI7Vsgbc-bidAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Terrádez Gurrea, Marcial (2001) Frecuencias léxicas del español coloquial: análisis cuantitativo y cualitativohttps://books.google.es/books?id=VO_oMysFYTsC&pg=PA171&dq=espa%C3%B1ol+coloquial&hl=ca&ei=7eUhTve4OI7Vsgbc-bidAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEoQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false

Briz, Antonio; Pons Bordería, Salvador; Portolés, José (eds.), Diccionario de partículas discursivas del españolhttp://www.dpde.es