Traducció‎ > ‎

Traducció col·loquial

             
 Dos models de català col·loquial
 + Alternatives no formals a ‘emprar’: ‘fer servir’, ‘usar’, ‘utilitzar’, ‘dir’
 + Alternatives a ‘Fem un clau?’: ‘Fotem un clau?’, ‘Vols follar?’
 + ‘Carinyo’ està acceptat per TV3 (podeu comprovar-ho cercant el mot al portal lingüístic de TV3: http://esadir.cat)
 Eines generals

Aneu a l’apartat Traducció


Diccionaris col·loquials

“Y cuando algunos no entienden estos términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan, y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder, el vulgo y el uso” (Don Quijote adreçant-se a Sancho)


Urban Dictionaryhttp://www.urbandictionary.com (a vegades dóna definicions enginyoses o humorístiques; el “Thesaurus” dóna sinònims)

The Online Slang Dictionary: http://onlineslangdictionary.com. A part de fer cerques a la pàgina principal, també podeu visitar les seccions següents:
+ “The 100 most vulgar slang words”: http://onlineslangdictionary.com/lists/most-vulgar-words/
+ “Thesaurus” (dóna equivalents argòtics per a categories / paraules estàndard): http://onlineslangdictionary.com/thesaurus/compact

Green’s Dictionary of Slang [historical dictionary of English slang]: https://greensdictofslang.com

The Oxford Dictionary of Modern Slang. Cal subscripció; accés gratuït des dels ordinadors de la UPF; accés des de fora de la UPF mitjançant la “Connexió a recursos electrònics”: https://vpn.upf.edu/recursose
Arxiu de so de 2:30 minuts sobre els diferents usos de la paraula ‘fuck’: http://www.amishrakefight.org/gfy/images/fword.mp3 (directori arrel curiós: http://www.amishrakefight.org/gfy)

Diccionari català-anglès / anglès-català de locucions i frases feteshttp://visca.com/apac/dites

Espinal, M. Teresa (2006) [2004] Diccionari de sinònims de frases fetes

Refranero multilingüe (cerca per mots clau en diverses llengües; dóna equivalències en altres llengües): http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero

El Refranyer. Dites, refranys i maneres de dirhttp://elrefranyer.com

Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia, Atles lingüístic del domini catalàhttp://aldc.espais.iec.cat

Vocabu
lario y argot de la cárcel: http://www.americaeconomica.com/portada/elcafedelasartes/Vocabularioyargotdelacarcel.htm


Traducció col·loquial anglès-català

ésAdir (http://esadir.cat):
És el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya). Els apartats següents són especialment recomanables:
1) Criteris
 lingüístics de TV3 per a la traducció i el doblatge: http://esadir.cat/traduccio
2) Calcs de l’anglès: http://esadir.cat/traduccio/interferencies/angles

Pujol, Dídac (
2006) “The Translation and Dubbing of ‘Fuck’ into Catalan: The Case of From Dusk till Dawn”. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation, 6, pp. 121-133: http://www.jostrans.org/issue06/art_pujol.pdf

Pujol, Dídac (2015) “Models de traducció literària i audiovisual en català col·loquial: el cas de Jackie Brown de Quentin Tarantino”. Caplletra. Revista internacional de filologia, 58, pp. 235-264: http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/292717/389090 

Sellent Arús, Joan (2015) “Jocs de llenguatge en escena”. Caplletra. Revista internacional de filologia, 58, pp. 225-234: http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/292716/389089 

Blasco, Olga; Guix, Alba (1997) “Insults i renecs. Estudi comparatiu anglès-català”. Dins: Montserrat Bacardí (ed.), Actes del II Congrés Internacional sobre Traducció. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, p. 235-243. http://ddd.uab.cat/pub/llibres/1994/25/coninttra_a1994_3.pdf, p. 235-243.


Brumme, Jenny; Resinger, Hildegard (eds.) (2008) La oralidad fingida: obras literarias. Descripción y traducción: http://books.google.es/books?id=zHQqi65AcL8C&printsec=frontcover&dq=oralidad+fingida&hl=ca&ei=BeEhTr6fF47ssgbJqLm_Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Giugliano, Marcello (2012) Translating Mimesis of Orality: Robert Frost’s Poetry in Catalan and Italian. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/127352/tmg.pdf?sequence=1

Andújar, Gemma; Brumme, Jenny (eds.) (2010) Construir, deconstruir y reconstruir. Mímesis y traducción de la oralidad y la afectividad: http://books.google.es/books?id=o6olfJdvYIEC&pg=PA41&dq=oralidad+fingida&hl=ca&ei=XOQhTtHjCseQswb5u4z6AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDUQ6AEwAg#v=onepage&q=catal%C3%A0&f=false

Briguglia, Caterina (2009)
 La traducción de la variación lingüística en el catalán literario contemporáneo. Las traducciones de Pasolini, Gadda y Camilleri. Tesi doctoral sobre la traducció dels dialectes. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra: http://tdx.cat/bitstream/handle/10803/7574/tcb.pdf?sequence=1Català col·loquial

ésAdir (http://esadir.cat):
1) Pàgina d’inici (permet cercar paraules): http://esadir.cat
2) La llengua del doblatge: http://esadir.cat/traduccio/lallengua
3) Lèxic informal: http://esadir.cat/lexic/usrestringit
4) Lèxic inadequat (formal): http://esadir.cat/lexic/usinadequat
5) Lèxic no admissible: http://esadir.cat/lexic/noadmissible
6) Pronoms febles col·loquials: http://esadir.cat/entrades/fitxa/id/1494

Twitter:
1) ésAdirhttps://twitter.com/esAdir (autors de la pàgina web http://esadir.cat)
2) Flaix Llengua: https://twitter.com/flaixllengua (autors del Diccionari del català col·loquial. Dubtes davant del micròfon. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2009)
Martí i Castell, Joan; Mestres i Serra, Josep Maria; Camps i Giralt, Oriol (2003) II Seminari de Correcció de Textos. La qualitat de la llengua oral en els mitjans de comunicació. http://books.google.com/books?id=jkQedQx3XDsC&printsec=frontcover&dq=related:ISBN8472836673&hl=ca#v=onepage&q&f=false

Paloma, David (2013) “La representació del col·loquial mediatitzat: aproximació a un model de quatre constituents”. Caplletra. Revista internacional de filologia, 55, pp. 87-105: http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/271205/380285


Corpus oral de registres (Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida): http://www.filcat.udl.cat/unic/cor/index.htm

Payrató, Lluís; Alturo, Núria (eds.) (2002) Corpus oral de conversa col·loquialhttp://books.google.es/books?id=Wz_aZB-OErIC&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Alturo, Núria; Bladas, Òscar; Payà, Marta; Payrató, Lluís (eds.) (2004) Corpus oral de registres: http://books.google.es/books?id=wzZ4TWHqdj4C&printsec=frontcover&dq=related:ISBN844752597X&hl=ca#v=onepage&q&f=false

Boix-Fuster, Emili; Àlamo, Marina; Galindo, Mireia; Vila, F. Xavier (2006) Corpus de varietats socials: http://books.google.es/books?id=2B8qsialh_oC&pg=PA33&dq=corpus+oral&hl=ca&ei=QN8hTpLIEcvwsgb--6iaAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEUQ6AEwBQ#v=onepage&q=corpus%20oral&f=falseVídeos

Per veure alguns vídeos relacionats amb els textos que traduirem a classe, aneu a l’apartat “Llenguatge col·loquial” de la secció Vídeos.Traducció col·loquial anglès-espanyol

Brumme, Jenny (ed.) (2008) La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales: http://books.google.es/books?id=Afq0ttWrRrQC&pg=PA84&dq=corpus+oral&hl=ca&ei=QN8hTpLIEcvwsgb--6iaAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&sqi=2&ved=0CFEQ6AEwBw#v=onepage&q=corpus%20oral&f=false

Brumme, Jenny; Resinger, Hildegard (eds.) (2008) La oralidad fingida: obras literarias. Descripción y traducción: http://books.google.es/books?id=zHQqi65AcL8C&printsec=frontcover&dq=oralidad+fingida&hl=ca&ei=BeEhTr6fF47ssgbJqLm_Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

Cunillera, Montserrat; Resinger, Hildegard (eds.) (2011) Implicación emocional y oralidad en la traducción literaria: http://books.google.es/books?id=myPYxVMYpq4C&pg=PA13&dq=oralidad+fingida&hl=ca&ei=BeEhTr6fF47ssgbJqLm_Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=oralidad%20fingida&f=false

Andújar, Gemma; Brumme, Jenny (eds.) (2010) Construir, deconstruir y reconstruir. Mímesis y traducción de la oralidad y la afectividad: http://books.google.es/books?id=o6olfJdvYIEC&pg=PA41&dq=oralidad+fingida&hl=ca&ei=XOQhTtHjCseQswb5u4z6AQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDUQ6AEwAg#v=onepage&q=catal%C3%A0&f=false Espanyol col·loquial

Gaviño Rodríguez, Victoriano (2008) Español coloquial. Pragmática de lo cotidiano: http://books.google.es/books?id=VawR6OhqI_UC&printsec=frontcover&dq=espa%C3%B1ol+coloquial&hl=ca&ei=7eUhTve4OI7Vsgbc-bidAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDMQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false

Cascón Martín, Eugenio (2000) Español coloquial. Rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria: http://books.google.es/books?id=9zpS9l9jjy4C&printsec=frontcover&dq=espa%C3%B1ol+coloquial&hl=ca&ei=7eUhTve4OI7Vsgbc-bidAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Terrádez Gurrea, Marcial (2001) Frecuencias léxicas del español coloquial: análisis cuantitativo y cualitativo: http://books.google.es/books?id=VO_oMysFYTsC&pg=PA171&dq=espa%C3%B1ol+coloquial&hl=ca&ei=7eUhTve4OI7Vsgbc-bidAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEoQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false 

Briz, Antonio; Pons Bordería, Salvador; Portolés, José (eds.), Diccionario de partículas discursivas del españolhttp://www.dpde.es