Traducció

      * Traducció col·loquial → cliqueu aquí 
* Traducció de Shakespeare → cliqueu aquíTraducció anglès-català
  
Diccionaris bilingües (anglès-català; anglès-castellà; castellà-català):
* Diccionaris.cat (Larousse i Vox): http://www.diccionaris.cat
* Google Translate: https://translate.google.com
Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany (Enciclopèdia Catalana): http://www.multilingue.cat
* Cambridge Dictionary inglés-catalán: http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-catalan/
* DACCO (Diccionari Anglès-Català de Codi Obert): http://www.catalandictionary.org/catala
* Collins English-Spanish-English Dictionary: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish
* The Concise Oxford Spanish Dictionary: English-Spanish. Cal subscripció; accés gratuït des dels ordinadors de la UPF; accés des de fora de la UPF mitjançant la “Connexió a recursos electrònics”: https://vpn.upf.edu/recursose
* WordReference: http://www.wordreference.com/es
* Optimot (diccionari castell
à-català): http://www.gencat.cat/optimot

Diccionaris combinatoris:
* Oxford Collocations Dictionary
* Diccionario de colocaciones del españolhttp://www.dicesp.com

Criteris de traducció:
* Ainaud, Jordi; Espunya, Anna; Pujol, Dídac (2010) [2003] Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo Editorial. Taula de continguts:
 cliqueu aquí
* És a dir.cat: http://esadir.cat, especialment l’apartat “Calcs de l’anglès”: http://esadir.cat/traduccio/interferencies/angles

Exercicis de traducció:
* Ainaud, Jordi; Espunya, Anna; Pujol, Dídac (2010) [2003] Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo Editorial. Al final de cada capítol hi ha exercicis amb solucionari. Taula de continguts:
 cliqueu aquí
* Espunya, Anna; Pujol, Dídac: exercicis de traducció anglès-català (la majoria amb solucionari): http://parles.upf.edu/llocs/gral/tocs2.htm

Recursos per millorar l
anglès i el català:
* Aneu més avall, a les seccions 
“Ll
engua catalana
” i “Llengua
 anglesa

Més recursos:
* Trobareu més recursos per a la traducció a la Biblioteca de la UPF, apartat “Recursos temàtics - Traducció i Ciències del Llenguatge”: https://guiesbibtic.upf.edu/tradLlengua catalana
  
Diccionaris:
* DIEC (Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans): http://dlc.iec.cat
* Recursos en línia (Institut dEstudis Catalans): https://www.iec.cat/llengua/recursos.asp
* Diccionari.cat (Gran diccionari de la llengua catalana, dEnciclopèdia Catalana): http://www.diccionari.cat
* DCVB (Diccionari català-valencià-balear, d’Alcover i Moll): http://dcvb.iecat.net
* Diccionaris.cat (Larousse i Vox; inclou també un diccionari de sinònims): http://www.diccionaris.cat
* Diccionari de sinònims (IEC, Albert Jané): http://sinonims.iec.cat
* Diccionari de sinònims (Softcatalà): http://www.softcatala.org/diccionari_de_sinonims
* Conjugador català (Enciclopèdia Catalana): http://www.enciclopedia.cat/search/obrad/CG

Ortografia:
* Institut dEstudis Catalans, Ortografia catalanahttp://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf

Gramàtiques:
* Exemples d’errors greus en la llengua meta: cliqueu aquí
* Exàmens del nivell C de català amb solucionari (Generalitat de Catalunya; és obligatori fer aquests exàmens d’autodiagnòstic): cliqueu aquí
Curs de llengua catalana. Nivell C (Generalitat de Catalunya; conté exercicis amb solucionari al final; els continguts daquest llibre es donen per sabuts): http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/nivell_c_solucionari.pdf
* Apartat de gramàtica de l’ésAdir (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals): http://esadir.cat/gramatica
* Jordi Ginebra i Serrabou, La nova normativa de lInstitut dEstudis Catalans. Guia pràcticahttp://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/view/274/309/683-1
* Critèria (espai web de correcció de lIEC): http://criteria.espais.iec.cat
CUB (= Criteris UB; és el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona): http://www.ub.edu/criteris-cub

Altres recursos:
* Optimot (consultes lingüístiques): http://www.gencat.cat/optimot
* Corrector ortogràfic de Softcatalà: http://www.softcatala.org/corrector
* Selecció de recursos lingüístics en línia (enllaços externs a ésAdir): http://esadir.cat/Enllacos
Llengua anglesaDiccionaris per a aprenents:
* OALD (Oxford Advanced Learner’s Dictionary): http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com
* LDOCE (Longman Dictionary of Contemporary English): http://www.ldoceonline.com
* MD (Macmillan Dictionary): http://www.macmillandictionary.com
* COBUILD (Collins COBUILD Advanced Dictionary): http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-cobuild-learners
* CD (Cambridge Dictionary): http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british

Diccionaris per a nadius:
* Oxford Dictionaries: http://oxforddictionaries.com
Collins English Dictionary: http://www.collinsdictionary.com
The Oxford Dictionary of English. Cal subscripció; accés gratuït des dels ordinadors de la UPF; accés des de fora de la UPF mitjançant la “Connexió a recursos electrònics”: https://vpn.upf.edu/recursose  poseu el nom dusuari i la contrasenya del Campus Global →  per tal daccedir al diccionaribusqueu Oxford Dictionary of English al catàleg de la biblioteca.
* OED (The Oxford English Dictionary): http://www.oed.com. Cal subscripció; accés gratuït des dels ordinadors de la UPF; accés des de fora de la UPF mitjançant la “Connexió a recursos electrònics”: https://vpn.upf.edu/recursose  poseu el nom dusuari i la contrasenya del Campus Global →  per tal daccedir al diccionaribusqueu OED online al catàleg de la biblioteca.
* Oxford Reference Online. Conté més de 200 diccionaris (de la llengua anglesa, bilingües i especialitzats). Permet fer cerques diferents: a tots els diccionaris a la vegada, a tots els diccionaris d’una mateixa disciplina i a cada diccionari individualment. Cal subscripció; accés gratuït des dels ordinadors de la UPF; accés des de fora de la UPF mitjançant la “Connexió a recursos electrònics”: https://vpn.upf.edu/recursose
WordReference (inclou també un diccionari de sinònims): http://www.wordreference.com/definition
* The Free Dictionaryhttp://www.thefreedictionary.com
OneLook Dictionary Search: http://www.onelook.com
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (inclou també un diccionari de sinònims): http://www.m-w.com
The Concise Oxford Dictionary. Cal subscripció; accés gratuït des dels ordinadors de la UPF; accés des de fora de la UPF mitjançant la “Connexió a recursos electrònics”: https://vpn.upf.edu/recursose

Vocabularis bàsics:
* The Oxford 3000 (Oxford Advanced Learner’s Dictionary): http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/oxford3000. Llista de les 3.000 paraules més bàsiques de la llengua anglesa; les accepcions fonamentals de cada paraula, precedides duna clau, es donen per sabudes. La llista de paraules (sense indicació de les accepcions clau) es pot descarregar a: http://www.smartcom.vn/the_oxford_3000.pdfAltres

Cercadors:
* Google en català: https://www.google.cat

Enciclopèdies: 
* Enciclopèdia (Gran Enciclopèdia Catalana on-line): http://www.enciclopedia.cat
* Viquipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

Diccionaris de castellà: