Tesis doctorals dirigides

 2016 Vanessa Palomo Berjaga, Josep Maria de Sagarra, traductor de ‘Macbeth’: anàlisi i comparació amb l’original de Shakespeare i amb les traduccions franceses, castellanes i catalanes precedents. http://www.tdx.cat/handle/10803/393969. Portada, abstract-resum i taula de continguts: cliqueu aquí

 2012 Marcello Giugliano, Translating Mimesis of Orality: Robert Frost’s Poetry in Catalan and Italian. Directors: Victòria Alsina, Dídac Pujol. http://www.tdx.cat/handle/10803/127352