Publicacions meves

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7142-3022
Perfil a Google Acadèmic: 
https://scholar.google.es/citations?user=ypqiFAsAAAAJ&hl=ca


= publicació acadèmica       = llibre       = traducció       = ressenya


 2017 “Three Translators in Search of an Author: Linguistic Strategies and Language Models in the (Re)translation of Shakespeare’s Plays into Catalan”. Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, 16.1, pp. 41-59. Berlín, Basilea, Beijing, Boston i Munic: De Gruyter. https://content.sciendo.com/view/journals/mstap/16/1/article-p41.xml

  2017 “Ángel-Luis Pujante & Juan F. Cerdá, eds. Shakespeare en España: bibliografía anotada bilingüe / Shakespeare in Spain: An Annotated Bilingual Bibliography; Ángel-Luis Pujante & Keith Gregor, eds. «Romeo y Julieta» en España: las versiones neoclásicas”. Anuari TRILCAT, 7, pp. 136-140. [Ressenya de: Ángel-Luis Pujante & Juan F. Cerdá (eds.), Shakespeare en España: bibliografía anotada bilingüe / Shakespeare in Spain: An Annotated Bilingual Bibliography. Murcia / Granada: Universidad de Murcia / Universidad de Granada, 2014; Ángel-Luis Pujante & Keith Gregor (eds.), «Romeo y Julieta» en España: las versiones neoclásicas. Edición y estudio [de] Ángel-Luis Pujante y Keith Gregor. Murcia / Madrid: Universidad de Murcia / Universidad Complutense de Madrid, 2017]. http://www.raco.cat/index.php/AnuariTrilcat/article/view/330233/421434

  2016 “Quan el blat es neuleix” [sobre la traducció dels Sonets de Shakespeare per part de Salvador Oliva]. Núvol, 22-9-2016. http://www.nuvol.com/opinio/quan-el-blat-es-neuleix

 2016 “Estudi introductori” i “Índex de sonets i de primers versos”. Dins: Magí Morera i Galícia (trad.), Selecta de sonets de Shakespeare. Líriques de Shakespeare. Barcelona: Editorial Barcino, col·lecció Biblioteca Històrica de la Traducció Catalana, 1, pp. 9-53 i 177-184. Pàgines de mostra: cliqueu aquí

 2015 “Models de traducció literària i audiovisual en català col·loquial: el cas de Jackie Brown de Quentin Tarantino”. Caplletra. Revista internacional de filologia, 58, pp. 235-264http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/292717/389090

  2014 “Montserrat Franquesa Gòdia, La Fundació Bernat Metge, una obra de país (1923-1938)”. Anuari TRILCAT, 4, pp. 130-132. [Ressenya de: Montserrat Franquesa Gòdia, La Fundació Bernat Metge, una obra de país (1923-1938). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013]. http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/Pujol-AT4.pdf

 2014 “Molly Bloom: la mirada que fragmenta (James Joyce, Ulises, 1922)”. Dins: Joan Curbet Soler (coord.), Figuras del deseo femenino: 12 representaciones de la mujer en la literatura occidental. Madrid: Cátedra, col·lecció “Crítica y Estudios Literarios”, pp. 530-570.

 2013 “The Role of the Learners Native Culture in EFL Dictionaries: An Experimental Study”. Lexikos, 23, pp. 565-584. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius. República de Sud-àfrica: African Association for Lexicography. http://www.ajol.info/index.php/lex/article/view/99715/88996

   2013 (ed.) (trad.) James Joyce, Cartes. Antologia. Edició [introducció i notes] i traducció de Dídac Pujol. Santa Coloma de Queralt (Tarragona): Obrador Edèndum & Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, col·lecció “Enraonaments. Literatura d’Idees”, 4. [223 pp.] Descripció del llibre, taula de continguts i pàgines de mostra: http://obradoredendum.cat/catalog/cartes-antologia. Ressenyes del llibre: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/11/quadern/1386795344_606397.html i http://www.racodelaparaula.cat/2015/01/james-joyce-cartes-antologia

  2013 “Diccionari de la traducció catalana”. Llengua & Literatura, 23, pp. 232-236. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [Ressenya de: Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (dirs.), Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo Editorial / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de les Illes Balears / Universitat Jaume I / Universitat de Vic, 2011]. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000191/00000100.pdf

 2013 “La creativitat lèxica en la traducció catalana de l’Ulisses de Joyce: els processos de derivació”. Estudis Romànics, 35, pp. 335-344. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000197/00000002.pdf

 2012 “La creativitat lèxica en la traducció catalana de l’Ulisses de Joyce: els processos de composició”. Estudis Romànics, 34, pp. 335-345. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000181/00000020.pdf

  2012 “Enric Gallén, Francisco Lafarga & Luis Pegenaute (eds.), Traducción y autotraducción en las literaturas ibéricas”. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation, 58.2, pp. 250-252. Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins / Féderation Internationale des Traducteurs - International Federation of Translators. [Ressenya de: Enric Gallén, Francisco Lafarga & Luis Pegenaute (eds.), Traducción y autotraducción en las literaturas ibéricas. Berna, Berlín, Brussel·les, Frankfurt del Main, Nova York, Oxford i Viena: Peter Lang, 2010].

  2012 “Jordi Canal i Artigas i Àlex Martín Escribà, La Cua de Palla: retrat en groc i negre”. Anuari TRILCAT, 2, pp. 166-168. [Ressenya de: Jordi Canal i Artigas i Àlex Martín Escribà, La Cua de Palla: retrat en groc i negre. Barcelona: Alrevés, 2011]. http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/2013/01/pujol-AT2.pdf

 2012 “The Translation of Fictive Dialogue in Theatrical Plays: Some Metalinguistic Reflections”. Dins: Jenny Brumme i Anna Espunya (eds.), The Translation of Fictive Dialogue. Amsterdam i Nova York: Rodopi, col·lecció “Approaches to Translation Studies”, 35, pp. 53-62.

 2012 “La creativitat lèxica de Josep Maria de Sagarra: el cas de La Divina Comèdia”. Llengua & Literatura, 22, pp. 39-62. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000182/00000077.pdf

 2012 “Josep Maria de Sagarra, a Catalan Translator of Shakespeare’s Plays”. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation, 58.1, pp. 95-108. Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins / Féderation Internationale des Traducteurs - International Federation of Translators. Article: cliqueu aquí

 2011 “A Catalan Series of Crime Fiction: ‘La Cua de Palla’ and Its Sequels (1963-2009)”. Journal of Catalan Studies. Revista internacional de catalanística, 14, pp. 173-200. http://www.anglo-catalan.org/jocs/14/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf/10%20Pujol.pdf

 2011 (ed.) Anuari TRILCAT, 1. Cap de redacció del número 1 de l’Anuari TRILCAT. Estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània. [282 pp.] http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/2011/12/anuari-trilcat-1.pdf

  2011 “Francesc Parcerisas, Traducció, edició, ideologia. Aspectes sociològics de les traduccions de ‘La Bíblia’ i de ‘L’Odissea’ al català”. Anuari TRILCAT, 1, pp. 258-261. [Ressenya de: Francesc Parcerisas, Traducció, edició, ideologia. Aspectes sociològics de les traduccions de ‘La Bíblia’ i de ‘L’Odissea’ al català. Vic: Eumo Editorial, 2009]. http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/2011/12/pujol-AT1.pdf

  2011 “Helena Buffery, Shakespeare en català. Traduir l’imperialisme”. Quaderns. Revista de traducció, 18, pp. 280-282. [Ressenya de: Helena Buffery, Shakespeare en català. Traduir l’imperialisme. Traducció de Dolors Udina. Vic: Festival Shakespeare / Eumo Editorial, 2010]. http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/245292/328515

 2011 “Pere Gimferrer”. Dins: Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (dirs.), Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo Editorial / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de les Illes Balears / Universitat Jaume I / Universitat de Vic, pp. 242-243.

 2011 “Bibliografia comentada de les traduccions catalanes de Shakespeare: part II (1970-2010)”. Estudis Romànics, 33, pp. 211-236. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000165/00000019.pdf

 2010 “Bibliografia comentada de les traduccions catalanes de Shakespeare: part I (1874-1969)”. Estudis Romànics, 32, pp. 285-308. Barcelona: Institut d

’Estudis Catalans. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000111/00000020.pdf

 2010 “Linguistic and Cultural Strategies in ELT Dictionaries”. ELT Journal, 64.2, pp. 135-142. Autors (per ordre de firma): Montse Corrius, Dídac Pujol. Oxford: Oxford University Press. Article: cliqueu aquí

 2010 “La recepció crítica de Shakespeare als Països Catalans: bibliografia comentada (1807-2009)”. Llengua & Literatura, 21, pp. 277-309. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000110/00000071.pdf

 2010 “A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers”. Lexikos, 20, pp. 109-122. Autors (per ordre de firma): Montse Corrius, Dídac Pujol. República de Sud-àfrica: African Association for Lexicography. 

http://www.ajol.info/index.php/lex/article/view/62687/50607

 2010 “Traduccions al català de William Shakespeare”. Visat, 10. Barcelona: PEN Català (secció catalana del PEN Club International). http://www.visat.cat/literatura-universal-catala/cat/traduccions-catala/64/29/angles/william-shakespeare.html

 2010 “William Shakespeare”. Visat, 10. Barcelona: PEN Català (secció catalana del PEN Club International). http://www.visat.cat/literatura-universal-catala/cat/autor/64/william-shakespeare.html

  2009 (ed.) Llengua literària i traducció (1890-1939). II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. A cura de Marcel Ortín i Dídac Pujol. Lleida: Punctum & Trilcat. [191 pp.] Parcialment disponible a: http://books.google.es/books?id=IklPAbNmfYMC&pg

 2009 “Anfòs Par, traductor de Shakespeare: el model de llengua”. Dins: Marcel Ortín i Dídac Pujol (eds.), Llengua literària i traducció (1890-1939). II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, pp. 87-103. Parcialment disponible a: http://books.google.es/books?id=IklPAbNmfYMC&pg

 2009 “Pere Gimferrer”, “Joaquim Mallafrè”, “Carme Montoriol”, “Magí Morera i Galícia”, “Salvador Oliva”, “Joan Sellent”. Dins: Francisco Lafarga i Luis Pegenaute (eds.), Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos, pp. 464-465, 738-739, 813, 815, 845-846, 1034-1035.

 2009 “La traducción del discurso sobrenatural en Macbeth”. Dins: Victòria Alsina, Gemma Andújar i Mercè Tricàs (eds.), La representación del discurso individual en traducción. Frankfurt del Main, Berlín, Berna, Brussel·les, Nova York, Oxford i Viena: Peter Lang, col·lecció “Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunication”, 53, pp. 167-184.

 2009 “Agustí Bartra, traductor de The Waste Land: tres observacions”. Reduccions. Revista de poesia, 93-94, pp. 288-301. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/136897/269520

 2008 “Pedagogical Criteria for Effective Foreign Language Learning: A New Dictionary Model”. Dins: Elisenda Bernal i Janet DeCesaris (eds.), Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada / Universitat Pompeu Fabra, col·lecció “Sèrie Activitats”, 20, pp. 763-769. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Joan Masnou, Montse Corrius.

 2008 “La traducción al catalán de la oralidad fingida en el teatro de Shakespeare”. Dins: Jenny Brumme (ed.), La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales. Con la colaboración de Hildegard Resinger y Amaia Zaballa. Madrid i Frankfurt del Main: Iberoamericana / Vervuert, pp. 115-134. Parcialment disponible a: http://books.google.com/books?id=Afq0ttWrRrQC&pg

 2008 “La segona cançó d’Ariel: traduccions, intertextos i creació literària a partir d’un original shakespearià”. Dins: Luis Pegenaute, Janet DeCesaris, Mercè Tricàs i Elisenda Bernal (eds.), La traducción del futuro: mediación lingüística y cultural en el siglo XXI. Vol. 1: La traducción y su práctica. Barcelona: PPU / AIETI (Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación), pp. 295-306. http://www.aieti.eu/wp-content/uploads/AIETI_3_DP_Segona.pdf

 

 2007 Traduir Shakespeare. Les reflexions dels traductors catalans. Lleida: Punctum & Trilcat, col·lecció “Quaderns”, 3. [244 pp.] Parcialment 

disponible a: http://books.google.es/books?id=3fqmkuxuQ68C&pg

 2006 (trad.) Traducció de diversos fragments de poemes d’Alfred, Lord Tennyson. Dins: James Clerk Maxwell, Escrits científics i d’assaig. Introducció i notes de Joaquim Pla i Brunet. Traducció de Joan Masnou i Suriñac i Joaquim Pla i Brunet. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Editorial Pòrtic / Eumo Editorial, col·lecció “Clàssics de la Ciència”, 7, pp. 215, 221, 235-236, 245, 247, 252, 257.

 2006 “The Translation and Dubbing of ‘Fuck’ into Catalan: The Case of From Dusk till Dawn”. JoSTrans: The Journal of Specialised Translation, 6, pp. 121-133. http://www.jostrans.org/issue06/art_pujol.pdf

 2006 “The Adaptation of Shakespeare’s Pentameter into Catalan”. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation, 52.4, pp. 306-331. Amsterdam i Filadèlfia: John Benjamins / Féderation Internationale des Traducteurs - International Federation of Translators. Article: cliqueu aquí

 2006 “Print Deferred Bilingualised Dictionaries and Their Implications for Effective Language Learning: A New Approach to Pedagogical Lexicography”. International Journal of Lexicography, 19.2, pp. 197-215. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius, Joan Masnou. Oxford: Oxford University Press. Article: cliqueu aquí

 2006 “Building an Activity Bank for Autonomous Translation Learning on the Web”. Dins: Mike Garant (ed.), Current Trends in Translation Teaching and Learning. Hèlsinki, Finlàndia: Helsinki University Press, pp. 119-131. Autors (per ordre de firma): Anna Espunya, Dídac Pujol. 

  2005 “Els sonets de Shakespeare traduïts per Salvador Oliva”. Reduccions. Revista de poesia, 81-82, pp. 226-231. [Ressenya de: William Shakespeare, Els sonets. Versions en prosa i en vers de Salvador Oliva. Barcelona: Edicions 62 / Empúries, 2002]. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47483/58964

 2005 “Diccionaris per a l’aprenentatge d’una llengua estrangera: més enllà dels diccionaris monolingües, bilingües i bilingualitzats”. Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, 36, pp. 103-110. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius, Joan Masnou.

 2005 “Carme Montoriol, traductora dels sonets de Shakespeare”. Dins: Miquel M. Gibert i Marcel Ortín (eds.), Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939). I Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Presentació d’Enric Gallén. Lleida: Punctum & Trilcat, pp. 27-40. Disponible a: http://books.google.es/books?id=YVDj-a-jVbYC&printsec

 2005 “Bridging the Gap between Monolingual and Bilingual Dictionaries”. APAC Quarterly Magazine. Associació de Professors i Professores d’Anglès de Catalunya, 54, pp. 17-23. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Montse Corrius, Joan Masnou.

 2005 Material docent publicat a Internet (exercicis de traducció anglès-català). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Amb la col·laboració d’Anna Espunya. http://parles.upf.edu/llocs/gral/tocs2.htm

  2004 (dir.) Easy English Dictionary with a Catalan-English Vocabulary. Vic: Eumo Editorial. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol (dir.), Montse Corrius, Joan Masnou, Francesc Codina, Marta Corominas, Núria Medina, Anna Vallbona. [560 pp.]

  2003 Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra / Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat de Vic / Universitat Jaume I, col·lecció “Biblioteca de Traducció i Interpretació”, 9. Autors (per ordre de firma): Jordi Ainaud, Anna Espunya, Dídac Pujol. [1a reimpressió, actualitzada: 2010] [397 pp.]. Taula de continguts: cliqueu aquí

  2003 “Josep Marco, El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària”. Quaderns. Revista de traducció, 9, pp. 180-182. [Ressenya de: Josep Marco, El fil d’Ariadna. Anàlisi estilística i traducció literària. Vic: Eumo Editorial, 2002]. http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/51628/388487

  2002 “Pilar Godayol, Espais de frontera: gènere i traducció”. Quaderns. Revista de traducció, 7, pp. 201-204. [Ressenya de: Pilar Godayol, Espais de frontera: gènere i traducció. Vic: Eumo Editorial, 2000]. http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/51603/388505

  2001 Across the Frontier: A Dialogic Approach to Literary Translation, Poetry, Language and Identity in Contemporary Irish and Scottish Literature. Barcelona: PPU. [350 pp.] Taula de continguts i contraportada: cliqueu aquí

  2000 (trad.) Stewart Conn i Anna Crowe, L’ànima del teixidor. Seminari de traducció poètica a Farrera, I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Proa, col·lecció “Óssa Menor”, 212. Edició a cura de Francesc Parcerisas i Iolanda Pelegrí. Traductors: Miquel Desclot, Jaume Pérez Montaner, Francesc Parcerisas, Iolanda Pelegrí, Mireia Porta, Dídac Pujol, Rosa Roig, Teresa Sàrries, Margarida Sugranyes i Dolors Udina. [93 pp.] Vegeu-ne dos poemes aquí

 1999 “Tot traduint Anna Crowe i Stewart Conn: el Seminari de Traducció Poètica a Farrera”. Quaderns. Revista de traducció, 4, pp. 153-165. Autors (per ordre de firma): Dídac Pujol, Dolors Udina. http://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/25234/25069

 1998 (trad.) Jorie Graham, “Llegint Plató”. Reduccions. Revista de poesia, 69-70, pp. 80-85. Traductors (per ordre de firma): Francesc Codina, Dídac Pujol. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47328/58699

 1998 (trad.) John Burnside, “Ports”. Reduccions. Revista de poesia, 69-70, pp. 60-79. Traductors (per ordre de firma): Francesc Codina, Dídac Pujol. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47327/58698

 1998 (trad.) David Clewell, “Tempesta”. Reduccions. Revista de poesia, 69-70, pp. 86-89. Traductors (per ordre de firma): Francesc Codina, Dídac Pujol. http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/view/47329/58700

  1998 “¡Ave Fénix! Variaciones amorosas de un poema de Shakespeare”. Lateral. Revista de cultura, 38, p. 30. [Ressenya de: William Shakespeare, El Tórtolo y Fénix. Ed. Nicole d’Amonville Alegría. Barcelona: Herder, 1997. Traduccions de Nicole d’Amonville, Annie Bats, Pedro Galmés, Pere Gimferrer, Robert Marteau, Magí Morera i Galícia, Arnau Pons i Edison Simons].

  1997 (trad.) John Burnside, El món impossible. Antologia (1988-1995). Selecció i traduccions de Francesc Codina i Dídac Pujol; epíleg d’Arthur Terry. Vic: Eumo Editorial / Cafè Central, col·lecció “Jardins de Samarcanda”, 15. [90 pp.] Vegeu-ne dos poemes aquí

 1997 “Translating Ireland, Translating England: Concepts of Translation in Brian Friel’s Translations”. Dins: Soledad González Ródenas i Francisco Lafarga (eds.), Traducció i literatura. Homenatge a Ángel Crespo. Vic: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra / Universitat Autònoma de Barcelona / Estudis Universitaris de Vic, col·lecció “Biblioteca de Traducció i Interpretació”, 2, pp. 213-226.

  1997 “Declan Kiberd, Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation”. Links and Letters, 4 (Literature and Neocolonialism), pp. 131-133. [Ressenya de: Declan Kiberd, Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation. London: Cape, 1995]. http://www.raco.cat/index.php/LinksLetters/article/view/49900/87856

  1995 (trad.) Claves para el éxito: indicadores de rendimiento para bibliotecas públicas. Traducció de Dídac Pujol. Vic: Eumo Editorial / Ediciones Octaedro / Diputació de Barcelona / Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. [229 pp.]

  1995 (trad.) Claus per a l’èxit: indicadors de rendiment per a biblioteques públiques. Traducció de Dídac Pujol. Vic: Eumo Editorial / Diputació de Barcelona / Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1995. [219 pp.]

 1995 “Poética de la restitución” [en un monogràfic sobre el Premi Nobel de Literatura de 1995, Seamus Heaney]. Quimera, 143, pp. 28-33.

 1994 (trad.) Wilfred Owen, “Dulce et decorum est” i “Himne a la joventut condemnada a morir”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: D. Sam Abrams (ed.), Poesia anglesa i nord-americana contemporània. Antologia. Barcelona: Edicions 62, col·lecció “MOLU/s.XX”, 86, pp. 154-155. Poema Dulce et decorum est: cliqueu aquí

 1994 (trad.) Seamus Heaney, “Un sofá en los cuarenta”, “En Banagher” i “En la boca del pozo”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: Hans-Christian Oeser (ed.), Transverse II: Seamus Heaney in Translation. Dublín: Irish Translators’ Association, pp. 131-132, 134 i 136.

 1994 (trad.) Seamus Heaney, “Cavant”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: D. Sam Abrams (ed.), Poesia anglesa i nord-americana contemporània. Antologia. Barcelona: Edicions 62, col·lecció “MOLU/s.XX”, 86, p. 396. Poema: cliqueu aquí

 1994 (trad.) Edward Thomas, “El mussol”, “Un conte” i “Me n’he adonat quan ja no hi era…”. Traducció de Dídac Pujol. Dins: D. Sam Abrams (ed.), Poesia anglesa i nord-americana contemporània. Antologia. Barcelona: Edicions 62, col·lecció “MOLU/s.XX”, 86, pp. 56-58.

 1994 “Seamus Heaney’s Ireland”. Alizés (Trade Winds). Revue Angliciste de La Réunion, 8, pp. 9-24.

 1994 “Re-mapping Ireland: The Resonance of Allegory in The Haw Lantern”. Dins: Hans-Christian Oeser (ed.), Transverse II: Seamus Heaney in Translation. Dublín: Irish Translators’ Association, pp. 23-30.

  1992 (trad.) Seamus Heaney, La llanterna de l’arç / La linterna del espino. Traducció catalana de Francesc Parcerisas, traducció castellana de Dídac Pujol Morillo. Barcelona: Ediciones Península / Edicions 62, 1992. [175 pp.] [Reedicions de la versió castellana, arran de la concessió del Premi Nobel de Literatura el 1995: 1) La linterna del espino. Barcelona: Península, 1995, 117 pp.; 2) La linterna del espino / The Haw Lantern. Barcelona: Círculo de Lectores, 1995, 115 pp.] Dos poemes: cliqueu aquí i a http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1995/10/06/pagina-42/33824106/pdf.html

  1990 (trad.) William Steig, El lladre de debò. Traducció de Dídac Pujol. Barcelona: Ediciones B. [85 pp.]

  1990 (trad.) Scott O’Dell, El 290. Traducció de Dídac Pujol. Barcelona: Ediciones B. [149 pp.]

  1989 (trad.) Ivan Southall, Camí de freixes. Traducció de Dídac Pujol. Barcelona: Ediciones B. [251 pp.]